Jobs


Job Archives

មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (CE SAIN) បានបង្កើតឡើងនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ​ពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID)។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពត្រូវបានសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តម​ភាព​ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលគម្រោង ដែលកំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ (Feed the Future Innovation Labs) និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្ត និងចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្ម​និរន្តរភាព​​ និង  អាហារូបត្ថម្ភ(SAIN) តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម​ និងការផ្សព្វផ្សាយគំរូប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗដល់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព មានគោលដៅសំខាន់ៗ ៣៖ ១.​​ សម្របសម្រួល និងបង្កើនអនុភាពសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ២.​​ កសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងសា្ថប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ ៣.  ​បង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដើម្បីដាក់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តប្រពលវប្បកម្មប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព បានបង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ចំនួន០៧កន្លែងផ្សេងគ្នា ដើម្បីជាប្រភពធនធានសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ​ សិស្ស និស្សិត ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជា្រវ រៀបចំវគ្គ     បណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ ទិវាស្រែឬបន្លែបង្ហាញ និងអនុវត្តបង្ហាញនូវនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដើម្បី      ជម្រុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ ក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យ កសិកម្ម។                ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅ ការបង្កើតឧទ្យាន​បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម របស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងធ្វើការ      ជ្រើស​រើស អ្នកហាត់ការផ្នែកកសិកម្ម ចំនួន ដប់បួនរូប ចំនួន មួយរូប ដើម្បីចុះហាត់ការនៅតាមឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖ ·  ក្រុងភ្នំពេញ ចំនួន​ ២​ រូប ·  ខេត្តព្រះវិហារ ចំនួន ២ រូប ·  ខេត្តបាត់ដំបង ចំនួន ២រូប ·  ខេត្ដសៀមរាប​ ចំនួន ២ រូប ·  កំពង់ធំ ចំនួន ២ រូប ·  ខេត្ដមណ្ឌគីរី ចំនួន ២រូប ·   ខេត្តកំពង់ចាម ចំនួន ២រូប តួនាទីសង្ខេប អ្នកហាត់ការត្រូវដើរតួជាអ្នករៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ ជាជំនួយការ និងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពការងារដែលមានក្នុងឧទ្យាន បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។   រយៈពេល នៃការហាត់ការ៖ ៦ ខែ ការឧបត្ថម្ភ
 • មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងផ្តល់ថវិកាប្រចាំខែចំនួន ២០០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុងមួយខែ​ ក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការ។
  ការងារទទួលខុសត្រូវចំបង
 • អ្នកហាត់ការត្រូវធ្វើការពេញម៉ោង(៤០​ម៉ោងក្នុង១សប្ដាហ៍) ប៉ុន្តែអាចបត់បែនតាមតម្រូវការការងារ។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។
 • ក្រោមការផ្ដល់ប្រឹក្សា និងជំនួយបច្ចេកទេសពីអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម​​ អ្នកហាត់ការត្រូវរៀបចំផែនការការងារ (គោលបំណង សកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តន៍ និងលទ្ធផលរំពឹងទុក)។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវធ្វើផែនការប្រចាំខែដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវចូលរួមពិភាក្សារៀបចំផែនការអនុវត្តន៍ និងចូលរួមអនុវត្តន៍ផ្ទាល់។
 • ចូលរួមទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវ កសិករ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចុះមករៀនសូត្រនៅក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យា កសិកម្ម។
 • អ្នកហាត់ការអាចត្រូវអនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ឬតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។
ល័ក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស-       បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកកសិកម្ម ដែលមានបំណងចង់បានបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តន៍ការងារជាក់ស្តែងក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ឬអ្នកមានបំណងប្រកបរបរលើវិស័យកសិកម្ម -       មានភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។-       មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងមានឆន្ទះក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។-       ស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅក្នុងខេត្ត រឺក្រុងដែលជាទីតាំងនៃឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មខាងលើក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការ     កំរិតវប្បធម៌
 • និស្សិតកំពុងសិក្សាជំនាញនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម​​ឆ្នាំទី៣​ ទី៤ ឬទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា។
  លក្ខណៈសម្បត្តិ
 • មានភាពរួសរាយ​​​ រាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ។
 • មានទំនាក់ទំនង​ និងស្មារតីសហការល្អអាចធ្វើការជាក្រុម។
 • មានភាពបត់បែនក្នុងការងារ។
ការដាក់ពាក្យបេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ
 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបចំនួន ០១ច្បាប់ (ដោយមានភ្ជាប់នូវឈ្មោះអ្នកដឹងឮយ៉ាងតិច ២ រូប),
 • ពាក្យស្នើសុំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព (Application Form) ចំនួន ០១ច្បាប់
 • និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ការងារ (Motivation Letter) ចំនួន ០១ច្បាប់ ជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេស (ដោយបញ្ចាក់ពីទីតាំងដែលចង់ទៅហាត់ការ) មកកាន់ អ៊ីម៉ែល cesaincareer@rua.edu.kh ឬផ្ញើមកកាន់ ការិយាល័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដែលមានអាស័យដ្ឋាន អគារស៊ីសេន នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ចម្ការដូង សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី     ភ្នំពេញ។
សម្រាប់ព៌តមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង មកកាន់ ០២៣ ៦៣៦៥ ២២៦ កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ គឺចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២  វេលាម៉ោង ០៥:០០ នាទីរសៀល។ ដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ សូមចូលទៅ​​កាន់៖ shorturl.at/gqvN0

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

អ្នកហាត់ការត្រូវដើរតួជាអ្នករៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ ជាជំនួយការ និងចូលរួមគ...

Works
Phnom Penh
Posted 2 years ago
មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (CE SAIN) បានបង្កើតឡើងនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ​ពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID)។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពត្រូវបានសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តម​ភាព​ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលគម្រោង ដែលកំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ (Feed the Future Innovation Labs) និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្ត និងចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្ម​និរន្តរភាព​​ និង  អាហារូបត្ថម្ភ(SAIN) តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម​ និងការផ្សព្វផ្សាយគំរូប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗដល់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព មានគោលដៅសំខាន់ៗ ៣៖ ១.​​ សម្របសម្រួល និងបង្កើនអនុភាពសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ២.​​ កសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងសា្ថប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ ៣.​ បង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដើម្បីដាក់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តប្រពលវប្បកម្មប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព បានបង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ចំនួន០៧កន្លែងផ្សេងគ្នា ដើម្បីជាប្រភពធនធានសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ​ សិស្ស និស្សិត ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជា្រវ រៀបចំវគ្គ     បណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ ទិវាស្រែឬបន្លែបង្ហាញ និងអនុវត្តបង្ហាញនូវនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដើម្បី      ជម្រុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ ក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យ កសិកម្ម។                ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅ ការបង្កើតឧទ្យាន​បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម របស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងធ្វើការ      ជ្រើស​រើស អ្នកបើកបរ ចំនួន មួយរូបដូចខាងក្រោម៖ មុខតំណែង៖                អ្នកបើកបរ ធ្វើរបាយការណ៍៖          ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស ប្រាក់ខែ៖                     $២៥០-$៣០០ ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត ទីតាំង៖                        អគារស៊ីសេន នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ចម្ការដូង សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី     ភ្នំពេញ (ធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្តាខេត្តនានា) តួនាទីសង្ខេប អ្នកបើកបររថយន្តមានតួនាទីចំបងក្នុងការដឹកបុគ្គលិក ឬភ្ញៀវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពស៊ីសេនទៅតាមគោលដៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ពិនិត្យ និងថែទាំរថយន្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលធ្វើដំណើរ។ អ្នកបើកបរមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការដឹកជញ្ជូនឯកសារ ឬទំនិញផ្សេងៗទៅកាន់ស្ថាប័នផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការ និងបំពេញការងារផ្សេងៗតាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ។   ការងារទទួលខុសត្រូវចំបង ·        ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ទី១៖ បើកបរជូនបុគ្គលិកទាំងអស់ទៅកាន់ទីតាំងគោលដៅតាមការស្នើ ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់គ្រប់ពេលវេលា -       ដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកចុះបេសកកម្ម ឬបំពេញការងារ ទៅតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុងនានា តាមផែនការឬការស្នើរបស់បុគ្គលិក -       ត្រូវបើកបរដោយមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់គ្រប់ពេលវេលា ដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ភ្លើងនិងស្លាកចរាចរណ៍នានានៅតាមដងផ្លូវ -      ត្រូវយល់ដឹងពីទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងតាមបណ្តាខេត្ត-ក្រុងនានា ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរ· ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ទី២៖ ត្រួ​តពិនិត្យ និងថែទាំរថយន្តបានត្រឹមត្រូវមុនពេលចេញដំណើរ ដើម្បីធានាបានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលធ្វើដំណើរ -       ត្រូវត្រួតពិនិត្យរថយន្តឱ្យបានញឹកញាក់តាមបែបបទបច្ចេកទេសមូលដ្ធាន (ដូចជាសាំង ប្រេងបាត សំបកកង់ ហ្វ្រាំង កំរិតទឹក...) មុនពេលចេញដំណើរ ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដោយសារប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស -       រាយការណ៍រាល់ភាពមិនប្រក្រតី របស់រថយន្តទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស ដើម្បីធ្វើការជួសជុល និងថែទាំឱ្យបានទាន់ពេលវេលា -       លាងសំអាតរថយន្តឱ្យបានទៀងទាត់ ·        ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ទី៣៖ ធ្វើការកត់ត្រាអោយបានត្រឹមត្រូវនូវចំងាយគីឡូធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃ និងរាល់វិក្កយបត្រ ផ្សេងៗ (ដូចជាវិក្កយបត្រ សាំង ប្រេងបាត ។ល។) ដើម្បីធានានូវ សុចរិតភាព និង រត់ឯកសារទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗទាន់ពេលវេលា -       កត់ត្រាគីឡូចំងាយរាល់ពេលប្រើប្រាស់រថយន្តទៅកាន់បណ្តាខេត្ត-ក្រុងនានា ដើម្បីតាមដាន និងរក្សាទុកនូវចំងាយគីឡូអោយបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ -      ធ្វើរបាយការណ៍ និងបញ្ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា ទៅការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សប្រចាំខែ -      ដឹកជញ្ជូនឯកសារផ្សេងៗទៅកាន់ស្ថាប័នផ្សេងៗឱ្យទាន់ពេលវេលា ·        ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ទី៤៖ ធ្វើការងារជាក្រុម និងបំពេញការងារតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់លើពេលចាំបាច់ដើម្បីសំរួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃ -       បង្កើនកិច្ចសហការ និងទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់ -       បង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ដើម្បី ចែករំលែកគំនិតផ្ទាល់ខ្ឡួន និងគំនិតបែបជំនាញ -       ជួយការងារផ្សេងៗរបស់បុគ្គលនៅពេលចុះបេសកកម្មដើម្បីសំរួលការងារបុគ្គលិក -       បំពេញការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់លើ ល័ក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស -       បេក្ខជនត្រូវចេះអាន និងសរសេរភាសាខ្មែរបាន -       ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត និងមានចំណេះដឹងពីបញ្ហារថយន្តកាន់តែប្រសើរ -       មានបទពីសោធន៍បើកបរយ៉ាងតិច៣ឆ្នាំ -       មានភាពស្មោះត្រង់ អំណត់អត់ធន់ និងប្តេជ្ញាក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ -       មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងមានឆន្ទះក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង -       ត្រូវស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់   កំរិតវប្បធ៌ម -    បេក្ខជនត្រូវមានកំរិតវប្បធ៌មយ៉ាងតិចត្រឹមកំរិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ លក្ខណៈសម្បត្តិ
 • មានភាពរួសរាយ​​​ រាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
 • មានទំនាក់ទំនង​ និងស្មារតីសហការល្អអាចធ្វើការជាក្រុម
 • មានភាពបត់បែនក្នុងការងារ
ការដាក់ពាក្យ បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបចំនួន ០១ច្បាប់ ដោយភ្ជាប់មកប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព មកកាន់ការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ដែលមានដែលមានអាស័យដ្ឋាន អគារស៊ីសេន នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ចម្ការដូង សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី     ភ្នំពេញ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល cesaincareer@rua.edu.kh សម្រាប់ព៌តមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង មកកាន់ ០២៣ ៦៣៦៥ ២២៦ កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ គឺចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២  វេលាម៉ោង ០៥:០០ នាទីរសៀល។  

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

Under the CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Participatory Assessment of Agricultural Technology Parks for Te...

Background The Center of Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture (RUA) and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs and projects to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security, and nutrition as well as engage with the private sector to promote agricultural entrepreneurship through a partnership with national and international entities. SAIN is now recruiting an experienced and talented consultant national or expat to conduct a research analysis on the business and marketing plan of Go Native App in terms of the operating activities in Cambodia

Terms of Reference (ToR): Developing Business and Marketing Plan of Go Native App

LPosition Title: Consultancy on Developing Business and Marketing Plan of Go Native App Location: Phnom Penh (Royal University of Agriculture with travel to provinces) Reporting: Provincial Agricultural Coordinator and Program Manager Citizenship: Cambodia or expat

Summary: CE SAIN through RUA is partnering with Go Native International aim to implement the Go Native App for the Cambodia market which should be started for local beneficiaries of smallholder farmers, service providers, and suppliers, enabling them to sell direct via the App. The Go Native App is the software through Android or IOS that is open for everyone enables to access within their smartphone or computer in order to place an order of food and vegetable products. Recently CE SAIN received the support to use 100% franchise fee for Go Native App to implement the system in the Kingdom of Cambodia. This project's goal is to design and implement as a pilot project in the initial phase to apply to local farmers in Cambodia, and enable increasing the amount of food produced by small local farmers while providing the highest quality products to the consumer at the best price and ensuring that the farmer gets the best price for their products that place into this Go Native App. Specific Roles and Responsibilities: - Conduct research analysis for Go Native App in terms of business operation in connecting with CE SAIN’s Agricultural Technical Parks - ATPs (Phnom Penh, Siem Reap, and Battambang) and community and farmers around the site. - Describe the business model, including marketing strategy - Define the market and the potential customers - Conduct SWOT analysis, market share, target customer, competitor, and business position for app’s business plan. - Develop the market strategies and promotional materials for brand awareness and app performance by connecting with the farmers at the target site of the ATPs - Structure the Go Native App, operation components, working flow, and responsible person. - Determine the delivery operation and activities plan to boost the effective delivery work from merchants to target consumers. - Estimate budget and other expenses for app implementation in the first 2 years - Develop the final business and marketing plan proposal for the Go Native App - Perform other related tasks as requested. Time Frame - Preparatory activities by reviewing all relevant project documents and materials; and consultation with CE SAIN team, and other relevant stakeholders. - Situation analysis including travel if necessary - Write the plan including a final draft of the business and marketing plan - Final review and presentation of business and marketing plan for Go Native App operating in Cambodia. Minimum Required Qualification - Proven experience as a business consultant, mobile app development, or business analysis - Prototype Software experience for mobile developments - Working experience within multicultural teams and international organizations or companies - Excellent communication skills, oral, written, and presenting the proposal - Good interpersonal and cross-cultural skills Requirements - At least a Master's degree in Economics and Development, Development Study, Entrepreneurship, and related field. - At least 5 years of experience in mobile application development, business analysis, and consultant and business management -Proven experiences in business research and proposal plan - Proven of experience working with the private sector engagement, NGO or public sector, and institutions or similar positions Application and Information Interested candidates should submit a cover letter and CV/resume including a proposed budget for the assignment and send it cesaincareer@rua.edu.kh before or no later than 30th June 2022. Only shortlisted candidates will be notified for further processes.

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

Under the CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Participatory Assessment of Agricultural Technology Parks for Te...

Works
Phnom Penh
Posted 2 years ago
Background The Center Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs and projects and using its learning and experience to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security and nutrition as well as engage with private sector to promote agricultural entrepreneurship through partnership with national and internal entities.

Terms of Reference (ToR): Communications Officer (1 Post)Position Title: Senior Communications Officer Location: Royal University of Agriculture (Phnom Penh) with travel to provinces Reporting: Development Manager Citizenship: Cambodia Salary range: Commensurate with degree and experience (US$650 to US$900/month). Contract: Probationary period of three months; yearly contracts based on performance.

Summary: The Senior Communications Officer (SCO) works under the direct supervision of the Development Manager and technical guidance of Center Director in producing strategic communications and management skills to advance the mission of CE SAIN programs/projects including communications materials for marketing and extension activities. S/he will build good relationship with multi-stakeholders, local and international institutions, private companies/suppliers and line government officials, and be the face of CE SAIN who properly handles with media and communications activities folds under the prior guidance and consultation with s/he line manager. S/he will ensure the effective and efficient implementation of CE SAIN communications and ensuring on-going production and dissemination of high-quality content that raises the profile of CE SAIN activities and its publications. Objectives: - Ensure CE SAIN and Donor’s visibilities and branding are properly implemented - Produce marketing and extension materials for CE SAIN - Professionally handle with the media, communications and public for all events - Increase the reputation of CE SAIN among international and local organizations/institutions, government ministries and private sectors who actively work in the area of sustainable agricultural intensification and nutrition activities. Specific Roles and Responsibilities
 • Design, develop and implement targeted communication plan including communications strategies on various sustainable agricultural development themes under current CE SAIN programs/projects.
 • Lead and coordinate the overall communications work of CE SAIN including social media and website, publications, branding materials, events to ensure the visibility and branding of CE SAIN are regularly updated and properly maintained.
 • Organize and promote increased awareness through orientation meetings on CE SAIN visibility and branding requirement to employment staff and relevant stakeholders and continue to coach and mentor them to ensure they are fully applied follow donor branding and guidelines.
 • Use appropriate means of communication to convey messages to the public and seek inputs from Development Manager and Center Director
 • Produce marketing materials (CE SAIN factsheet, booklet, success stories, testimony, articles, leaflet, etc.). extension materials (technical leaflet, short video clip, etc.) and best agricultural management practices to share with relevant stakeholders.
 • Prepare press release, media information package and welcome package in consultation with RUA/SIIL and donors, and possible to advise his or her line manager on press engagement.
 • Prepare and disseminate of project news/articles and monthly newsletters on CE SAIN activities
 • Prepare and disseminate of materials for marketing and awareness raising campaigns, including briefing materials and press releases.
 • Build good relationship with multi-stakeholders such as International Organizations, line ministries, faculty or institutions, private sector and project beneficiaries under CE SAIN target coverage.
 • Represent Development Manager in the meeting or workshop as per requested
 • Ensure all data related to visibility, branding and materials of CE SAIN are properly secured and distributed.
 • Implement other tasks assigned by CE SAIN.
Required Qualification/Skills:
 • Bachelor’s or master’s degree in Communications, Media Management, Mass Media Communications, Marketing or other related fields.
 • At least two-year experiences in relevant roles
 • Proven track record on video production/edition, digital camera technologies and their operation
 • Proven track record in the design of various promotional format, writing articles and storytelling
 • Excellent interpersonal and team player.
 • Knowledge of agriculture sector in Cambodia
 •  Strong computer skill and knowledge of digital presentations
 • Demonstrated ability to handle multi-tasks with a tight deadline.
 •  Creative on design and well familiar with social media platforms including graphic
 • design, video editing software, other application platform and willing to learn something new.
 • Good interpersonal and cross-cultural skills.
 • Good communication skills both oral and written (English and Khmer)..
Application Information Interested and qualified applicants should submit their current resume and cover letter referring to the position to CE SAIN via cesaincareer@rua.edu.kh by June 30, 2022. For further information, please contact us via 023-6365-226 or cesaincareer@rua.edu.kh CE SAIN would like to thank all applicants for their interest. Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

Under the CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Participatory Assessment of Agricultural Technology Parks for Te...

Works
Phnom Penh
Posted 2 years ago
Background The Center Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs and projects and using its learning and experience to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security and nutrition as well as engage with private sector to promote agricultural entrepreneurship through partnership with national and internal entities. Based on the expansion of our activities, CE SAIN is looking for dynamic and passionate professionals to join our team in a position as follow:

Terms of Reference (ToR): Communications Officer (1 Post) Position Title: Communications Officer Location: Royal University of Agriculture, Phnom Penh with travels to provinces Reporting: Development Manager Citizenship: Cambodia Salary range: Commensurate with degree and experience ($450 to $650/month). Contract: Probationary period of three months; yearly contracts based on performance.

Salary range:                 Commensurate with degree and experience ($550 to $800/month). Contract:                      Probationary period of three months; yearly contracts based on performance.   Summary: Communications Officer (CO) will assist the Development and Public Affairs Office in creating and publishing content, brainstorming ideas, overseeing center activities and putting together promotional and extension materials and other publications. CO will also assist in monitoring media coverage and attending both internal and external events at CE SAIN   Specific Roles and Responsibilities
 •  Design marketing (project fact sheet, success story/case study, testimony, project info., ,…) and extension materials (technical leaflet, brochures, and video)
 •  Take photo and video archives of CE SAIN events
 •  Assist Communications Team to produce short videos/short documentary
 • Collaborate and manage social media of CE SAIN (Facebook Page, Website, Instagram, Telegram Channel and YouTube)
 • Monitor trends and Facebook Insight Analysis in CE SAIN Facebook Page.
 • Compile and update contact list of CE SAIN team activities in ATP and the local communities.
 •  Provide administrative support Development and Public Affairs Office
 • Assist Communications Team and Development Manager as requested implementation in the local communities.
Required Qualification/Skills:
 •  A current senior student or fresh graduate in Mass Media Communication, Media Management, Communication, Information Technology, Computer Science and other relevant fields.
 •  Familiarity with social media platforms, graphic design, and video editing software would be a considerable advantage.
 •  Creative and willing to learn something new
 • Demonstrated interest in agricultural sector
 •  Good communication, interpersonal and organizational skills
 • Able to work, in a team or without supervision as required, and to meet the deadlines.
  Application Information Interested and qualified applicants should submit their current resume and cover letter referring to the position applied to CE SAIN via cesaincareer@rua.edu.kh Closing date: June 30, 2022. For further information, please contact us via 023-6365-226 or cesaincareer@rua.edu.kh CE SAIN would like to thank all applicants for their interest. Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

Under the CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Participatory Assessment of Agricultural Technology Parks for Te...

Volunteer
Phnom Penh
Posted 2 years ago
Background The Center Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs and projects and using its learning and experience to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security and nutrition as well as engage with private sector to promote agricultural entrepreneurship through partnership with national and internal entities. Based on the expansion of our activities, CE SAIN is looking for dynamic and passionate professionals to join our team in a position as follow: Terms of Reference (ToR): Senior Communications Officer (1 Post) Position Title: Communications Intern Location: Royal University of Agriculture, Phnom Penh with travels to provinces Reporting: Development Manager Citizenship: Cambodia Incentive: 200$/month Summary: Communications Intern (CI) will assist the Senior Communications Officer in creating and publishing content, brainstorming ideas, overseeing center activities and putting together promotional and extension materials and other publications. CI will also assist in monitoring media coverage and attending both internal and external events at CE SAIN. Specific Roles and Responsibilities Assist on design marketing (project fact sheet, success story/case study, testimony, project info., ,…) and extension materials (technical leaflet, brochures, and video) Take photo and video archives of CE SAIN events Assist Communications Team to produce short videos/short documentary  Assist on managing social media of CE SAIN (Facebook Page, Website, Instagram, Telegram Channel and YouTube)  Provide administrative support Development and Public Affairs Office  Assist on compile and update contact list of CE SAIN team  Other tasks assigned by Development and Public Affairs Office Required Qualification/Skills:  A current senior student or fresh graduate in Mass Media Communication, Media Management, Communication, Information Technology, Computer Science and other relevant fields.  Familiarity with social media platforms, graphic design, and video editing software would be a considerable advantage.  Creative and willing to learn something new  Demonstrated interest in agricultural sector  Good communication, interpersonal and organizational skills  Able to work, in a team or without supervision as required, and to meet the deadlines. Application Information Interested and qualified applicants should submit their current resume and cover letter referring to the position to CE SAIN via cesaincareer@rua.edu.kh by June 30, 2021 For further information, please contact us via 023-6365-226 or cesaincareer@rua.edu.kh CE SAIN would like to thank all applicants for their interest. Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

អ្នកហាត់ការត្រូវដើរតួជាអ្នករៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ ជាជំនួយការ និងចូលរួមគ...

Works
Phnom Penh
Posted 2 years ago
Background The Center Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs​ and projects and using its learning and experience to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security and nutrition as well as engage with private sector to promote agricultural entrepreneurship  through partnership with national and internal entities.   Based on the expansion of our activities, CE SAIN is looking for dynamic and passionate professionals to join our team in a position as follow:     Terms of Reference (ToR): Provincial Agricultural Coordinator (1 posts)   Position Title:               Provincial Agricultural Coordinator Location:                      Preah Vihear Province Reporting:                    Program Manager and Agricultural Technical Advisor Citizenship:                   Cambodia Salary range:                 Commensurate with degree and experience ($550 to $800/month). Contract:                      Probationary period of three months; yearly contracts based on performance.   Summary: The Provincial Agricultural Coordinator (PAC) is responsible for day-to-day operations and maintenance of the Agricultural Technology Park (ATP) and outreach activities in the respective provinces. PAC leads all farm research, demonstration and outreach activities and maintains the CE SAIN model farms and good relationship with implementing partners and beneficiaries in the local communities. PAC also helps with the fairs, workshops, field visits and technical trainings.   Specific Roles and Responsibilities:
 • Develop strategy and approach to implement activities with subordinate staff.
 • Interact with provincial key stakeholders to make sure the activity implementation to be synergized and harmonized.
 • Provide technical support and supervise subordinate staff and beneficiaries for demonstration and outreach activities in the Agricultural Technology Park (ATP) and local communities
 • Establish and maintain model farms in the ATP.
 • Lead the organization of meetings, workshops, field day, trainings and other events.
 • Provide technical review and support to develop tools for the design and implementation of activities in ATP and the local communities.
 • Prepare documents and log day-to-day activities in the ATP and support the development and review of more agricultural technologies and innovations and bring them to ATP.

 • Organize regular field monitoring and spot check to ensure the quality of activity implementation in the local communities.
 • Provide advice to Agricultural Extension Officer and Interns to improve the quality of implementation once the weakness found.
 • Maintain networks of collaboration with technical specialists to gather information and promote awareness to improve sustainable agricultural intensification and nutrition (SAIN) extension models.
 • Keep communicating with Program Manager and Agricultural Technical Advisor to update activity progress, sensitive challenges and project’s revision.
 • Perform other related tasks as requested.
  Minimum Required Qualification/Skills:
 • Bachelor’s or master’s degree in agriculture related fields.
 • Good understanding of SAIN management practices and innovations
 • Experience on farm operations and maintenance of farm equipment and tools.
 • At least 2 years of relevant, professional experience in roles with similar responsibilities.
 • Good interpersonal, negotiation, facilitation and time management skills
 • Good communication skills both oral and written (English and Khmer).
  Preferred Qualifications:
 • Prior experience (at least three years) as Farm Manager or Provincial Agricultural Coordinator or similar positions at private or public sector or NGOs.
 • Linkage and working experience with farm communities and private sector.
 • Good understanding of project coordination and management
  Application Information Interested and qualified applicants should submit their current resume and cover letter referring the position applied to cesaincareer@rua.edu.kh.   Closing date: April 22, 2022.   For further information, please contact us via 023-6365-226 or cesaincareer@rua.edu.kh CE SAIN would like to thank all applicants for their interest. Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.  

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

Under the CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Participatory Assessment of Agricultural Technology Parks for Te...

មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (CE SAIN) បានបង្កើតឡើងនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ​ពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID)។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពត្រូវបានសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តម​ភាព​ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលគម្រោង ដែលកំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ (Feed the Future Innovation Labs) និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្ត និងចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្ម​និរន្តរភាព​​ និង  អាហារូបត្ថម្ភ(SAIN) តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម​ និងការផ្សព្វផ្សាយគំរូប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗដល់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព មានគោលដៅសំខាន់ៗ ៣៖១.​​ សម្របសម្រួល និងបង្កើនអនុភាពសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។      ២.​​ កសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងសា្ថប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។      ៣.​ បង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដើម្បីដាក់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តប្រពលវប្បកម្មប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។                      មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព បានបង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ចំនួន០៧កន្លែងផ្សេងគ្នា ដើម្បីជាប្រភពធនធានសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ​ សិស្ស និស្សិត ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជា្រវ រៀបចំវគ្គ     បណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ ទិវាស្រែឬបន្លែបង្ហាញ និងអនុវត្តបង្ហាញនូវនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដើម្បី      ជម្រុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ ក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យ កសិកម្ម។                ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅ ការបង្កើតឧទ្យាន​បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម របស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងធ្វើការ      ជ្រើស​រើស អ្នកហាត់ការ ចំនួន ពីររូប ដើម្បីចុះហាត់ការនៅតាមឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖·        ខេត្តបាត់ដំបង ចំនួន ២ រូប

តួនាទីសង្ខេប

អ្នកហាត់ការត្រូវដើរតួជាអ្នករៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ ជាជំនួយការ និងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពការងារដែលមានក្នុងឧទ្យាន បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។

រយៈពេល នៃការហាត់ការ៖ ៦ ខែ

ការឧបត្ថម្ភ

 • មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងផ្តល់ថវិកាប្រចាំខែចំនួន ២០០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុងមួយខែ​ ក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការ។

ការងារទទួលខុសត្រូវចំបង

 • អ្នកហាត់ការត្រូវធ្វើការពេញម៉ោង(៤០​ម៉ោងក្នុង១សប្ដាហ៍) ប៉ុន្តែអាចបត់បែនតាមតម្រូវការការងារ។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។
 • ក្រោមការផ្ដល់ប្រឹក្សា និងជំនួយបច្ចេកទេសពីអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម​​ អ្នកហាត់ការត្រូវរៀបចំផែនការការងារ (គោលបំណង សកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តន៍ និងលទ្ធផលរំពឹងទុក)។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវធ្វើផែនការប្រចាំខែដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវចូលរួមពិភាក្សារៀបចំផែនការអនុវត្តន៍ និងចូលរួមអនុវត្តន៍ផ្ទាល់។
 • ចូលរួមទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវ កសិករ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចុះមករៀនសូត្រនៅក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យា កសិកម្ម។
 • អ្នកហាត់ការអាចត្រូវអនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ឬតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

 • បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកកសិកម្ម ដែលមានបំណងចង់បានបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តន៍ការងារជាក់ស្តែងក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ឬអ្នកមានបំណងប្រកបរបរលើវិស័យកសិកម្ម
 • មានភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។
 • មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងមានឆន្ទះក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។
 • ស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅក្នុងខេត្ត រឺក្រុងដែលជាទីតាំងនៃឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មខាងលើក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការ

កំរិតវប្បធម៌

 • និស្សិតកំពុងសិក្សាជំនាញនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម​​ឆ្នាំទី៣​ ទី៤ ឬទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា។

 លក្ខណៈសម្បត្តិ

 • មានភាពរួសរាយ​​​ រាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ។
 • មានទំនាក់ទំនង​ និងស្មារតីសហការល្អអាចធ្វើការជាក្រុម។
 • មានភាពបត់បែនក្នុងការងារ។

ការដាក់ពាក្យបេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ

 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបចំនួន ០១ច្បាប់ (ដោយមានភ្ជាប់នូវឈ្មោះអ្នកដឹងឮយ៉ាងតិច ២ រូប),
 • ពាក្យស្នើសុំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព (Application Form) ចំនួន ០១ច្បាប់
 • និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ការងារ (Motivation Letter) ចំនួន ០១ច្បាប់ ជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេស (ដោយបញ្ចាក់ពីទីតាំងដែលចង់ទៅហាត់ការ) មកកាន់ អ៊ីម៉ែល cesain@rua.edu.kh ឬផ្ញើមកកាន់ ការិយាល័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដែលមានអាស័យដ្ឋាន អគារស៊ីសេន នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ចម្ការដូង សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី     ភ្នំពេញ។

*សម្រាប់ព៌តមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង មកកាន់ ០២៣ ៦៣៦៥ ២២៦ កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ គឺចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ​ មិនា ឆ្នាំ ២០២២  វេលាម៉ោង ០៥:០០ នាទីរសៀល។ ដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ សូមចូលទៅកាន់៖ https://bit.ly/3cCVIcM

Job Features

Job CategoryInternship
Type of EmploymentFull-time

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅ ការបង្កើតឧទ្យាន​បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម របស់មជ្ឈ...

Scholarship
Phnom Penh
Posted 2 years ago

Background

The Center of Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs​ and projects to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security and nutrition as well as engage with the private sector to promote agricultural entrepreneurship  through partnership with national and international entities. Under the CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Participatory Assessment of Agricultural Technology Parks for Technology Demonstration and Extension Platforms”. Location             : Royal University of Agriculture (Phnom Penh) with travels to provinces Citizenship        : Cambodian Stipend               : 300$/month (Tuition fee and research costs will be covered.) Duration            : two years – full time basis

Summary

Since 2016, CE SAIN has established seven Agricultural Technology Parks (ATPs) under collaboration with partners such as universities, high schools, government institutions, and research institute. The objective of ATPs is to demonstrate new and promising agricultural technologies and strategies within the context of smallholder production system, attract private sector participation in research and farmer networks and to organize innovation fairs, field days, and workshops. Currently, there are 29 technologies being showcased at the ATPs, which have been accessed by about 5,000 visitors. However, to what extent this leaning platform and technologies reach out to the community has not been studied. Under the current research topic, the scholar will be responsible for developing and implementing research activities to assess the effectiveness of agricultural technology transfer through ATPs as perceived by farmers, private sectors, and extension agents in Cambodia. The scholar may enroll in a master’s degree program in Agricultural Extension, Development Studies, or related majors.

Specific roles and responsibilities:

 • Consolidate the key achievements of ATPs in the last 5 years.
 • Conduct interviews with various stakeholders to understand their perception regarding the use and effectiveness of ATPs in technology transfers and gain their opinion to improve this technology transfer model.
 • Analyze and evaluate the results.
 • Report and communicate the study results in seminars, conferences, scientific publications, and thesis.
 • Provide support to CE SAIN’s activities as requested.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in social science or agriculture-related disciplines
 • Good understanding of sustainable intensification technologies and extension models
 • Knowledge and working experience in impact assessment
 • Be familiar with qualitative data collection and analyses
 • Good interpersonal, negotiation, facilitation and time management skills
 • Good communication skills both oral and written (English and Khmer).

Application Information

Interested and qualified applicants should submit their current resume, cover letter, and academic interest referring the scholarship applied by closing date below to cesaincareer@rua.edu.kh.

Closing date: February 11, 2022.

ToR_GRA_CE SAIN II_ATP assessment  

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

Under the CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Participatory Assessment of Agricultural Technology Parks for Te...

Scholarship
Phnom Penh
Posted 2 years ago

Background

The Center of Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs​ and projects to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security and nutrition as well as engage with the private sector to promote agricultural entrepreneurship  through partnership with national and international entities. Under the of CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Challenges and opportunities in ICT adoption to improve marketing of smallholder agricultural producers”. Location           : Royal University of Agriculture (Phnom Penh) with travels to provinces Citizenship        : Cambodian Stipend             : 300$/month (Tuition fee and research costs will be covered.) Contract           : two years – full time basis

Summary

Information and communication technologies (ICTs) have been introduced in agriculture including the production guides and marketing of agricultural products. ICTs play important roles in leveraging the market access of farmers in relation to the time of sale, place of sale, and type of buyers to sell their products. These information are crucial to improve decision making on where and when to sell their products following the market-oriented production and also to improve the marketing capability of smallholder farmers. The ICT solutions range from voice call, SMS, information delivery platforms to integrated market facilitation systems. However, the adoption of these technologies by the producers and buyers remains low. The scholar will be responsible for developing and implementing the activities to answer the research questions: I). what are the challenges that prevent smallholder farmers and buyers to adopt ICTs? and II). what are the opportunities to improve the adoptions of ICTs to leverage the marketing of agriculture products? The scholar may enroll in a master’s degree program in Agricultural Extension, Development Studies, or related majors.

Specific roles and responsibilities:

 • Conduct desk review on the existing ICT solutions on agricultural marketing in Cambodia.
 • Conduct interviews with various stakeholders to understand the perception, challenges, and opportunity of ICT solutions to enhance agricultural marketing.
 • Analyze and evaluate the results.
 • Report and communicate the study results in seminars, conferences, scientific publications, and thesis.
 • Participate in the project partner meetings in-person and remotely.
 • Provide support to CE SAIN’s activities as requested.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in social science or agriculture-related disciplines
 • Good understanding of agricultural marketing and ICTs
 • Knowledge and working experience in social survey and adoption study
 • Be familiar with quantitative and qualitative data collection and analyses
 • Good interpersonal, negotiation, facilitation and time management skills
 • Good communication skills both oral and written (English and Khmer).

Application Information

Interested and qualified applicants should submit their current resume, cover letter, and academic interest referring the scholarship applied by closing date below to cesaincareer@rua.edu.kh.

Closing date: February 11, 2022.

ToR_GRA_CE SAIN II_ICT in Ag marketing

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

Under the of CE SAIN Scholarship Program, we are offering a scholarship for a master’s degree study to conduct research under a theme “Challenges and opportunities in ICT adoption to improve marke...

Internship, Volunteer
Mondulkiri, Preah Vihear
Posted 2 years ago

ឱកាសហាត់ការសម្រាប់និស្សិ

STUDENT INTERNSHIP OPPORTUNITY

          មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (CE SAIN) បានបង្កើតឡើងនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ​ពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID)។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពត្រូវបានសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តម​ភាព​ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលគម្រោង ដែលកំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ (Feed the Future Innovation Labs) និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្ត និងចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្ម​និរន្តរភាព​​ និង  អាហារូបត្ថម្ភ(SAIN) តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម​ និងការផ្សព្វផ្សាយគំរូប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗដល់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព មានគោលដៅសំខាន់ៗ ៣៖         ១.​​ សម្របសម្រួល និងបង្កើនអនុភាពសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។              ២.​​ កសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងសា្ថប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។        ៣.​ បង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដើម្បីដាក់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តប្រពលវប្បកម្មប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។                         មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព បានបង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ចំនួន០៧កន្លែងផ្សេងគ្នា ដើម្បីជាប្រភពធនធានសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ​ សិស្ស និស្សិត ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជា្រវ រៀបចំវគ្គ     បណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ ទិវាស្រែឬបន្លែបង្ហាញ និងអនុវត្តបង្ហាញនូវនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដើម្បី      ជម្រុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ ក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យ កសិកម្ម។                ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅ ការបង្កើតឧទ្យាន​បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម របស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងធ្វើការ      ជ្រើស​រើស អ្នកហាត់ការ ចំនួន ពីររូប ដើម្បីចុះហាត់ការនៅតាមឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
 • ខេត្តមណ្ឌលគិរី ចំនួន ១
 • រូបខេត្តព្រះវិហារ ចំនួន ១ រូប

តួនាទីសង្ខេប

អ្នកហាត់ការត្រូវដើរតួជាអ្នករៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ ជាជំនួយការ និងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពការងារដែលមានក្នុងឧទ្យាន បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។

រយៈពេល នៃការហាត់ការ

 • រយៈពេល ៦ ខែ

ការឧបត្ថម្ភ

 • មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងផ្តល់ថវិកាប្រចាំខែចំនួន ២០០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុងមួយខែ​ ក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការ។

ការងារទទួលខុសត្រូវចំបង

 • អ្នកហាត់ការត្រូវធ្វើការពេញម៉ោង(៤០​ម៉ោងក្នុង១សប្ដាហ៍) ប៉ុន្តែអាចបត់បែនតាមតម្រូវការការងារ។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។
 • ក្រោមការផ្ដល់ប្រឹក្សា និងជំនួយបច្ចេកទេសពីអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម​​ អ្នកហាត់ការត្រូវរៀបចំផែនការការងារ (គោលបំណង សកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តន៍ និងលទ្ធផលរំពឹងទុក)។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវធ្វើផែនការប្រចាំខែដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។
 • អ្នកហាត់ការត្រូវចូលរួមពិភាក្សារៀបចំផែនការអនុវត្តន៍ និងចូលរួមអនុវត្តន៍ផ្ទាល់។
 • ចូលរួមទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវ កសិករ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចុះមករៀនសូត្រនៅក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យា កសិកម្ម។
 • អ្នកហាត់ការអាចត្រូវអនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ឬតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

 • បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកកសិកម្ម ដែលមានបំណងចង់បានបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តន៍ការងារជាក់ស្តែងក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ឬអ្នកមានបំណងប្រកបរបរលើវិស័យកសិកម្ម
 • មានភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។
 • មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងមានឆន្ទះក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។
 • ស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅក្នុងខេត្ត រឺក្រុងដែលជាទីតាំងនៃឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មខាងលើក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការ

កំរិតវប្បធម៌

 • និស្សិតកំពុងសិក្សាជំនាញនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម​​ឆ្នាំទី៣​ ទី៤ ឬទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា។

លក្ខណៈសម្បត្តិ

 • មានភាពរួសរាយ​​​ រាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ។
 • មានទំនាក់ទំនង​ និងស្មារតីសហការល្អអាចធ្វើការជាក្រុម។
 • មានភាពបត់បែនក្នុងការងារ។

ការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ
 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបចំនួន ០១ច្បាប់ (ដោយមានភ្ជាប់នូវឈ្មោះអ្នកដឹងឮយ៉ាងតិច ២ រូប),
 • ពាក្យស្នើសុំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព (Application Form) ចំនួន ០១ច្បាប់
 • និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ការងារ (Motivation Letter) ចំនួន ០១ច្បាប់ ជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេស (ដោយបញ្ចាក់ពីទីតាំងដែលចង់ទៅហាត់ការ) មកកាន់ អ៊ីម៉ែល cesain@rua.edu.kh ឬផ្ញើមកកាន់ ការិយាល័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដែលមានអាស័យដ្ឋាន អគារស៊ីសេន នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ចម្ការដូង សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី     ភ្នំពេញ។
សម្រាប់ព៌តមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង មកកាន់ ០២៣ ៦៣៦៥ ២២៦ កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ គឺចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ​ មករា ឆ្នាំ ២០២២  វេលាម៉ោង ០៥:០០ នាទីរសៀល។ ដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ សូមចូលទៅកាន់៖ https://bit.ly/3cCVIcM

Job Features

Job CategoryEducation, Internship
Type of EmploymentFull-time

មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនឹងធ្វើការជ្រើស​រើស អ្នកហាត់ការចំនួនពីររូប ដើម្បីចុ...

Internship, Works
Posted 2 years ago

ឱកាសទទួលការគំាទ្រលើការស្រាវជ្រាវសារណា សម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

Undergraduate Thesis Research Support Opportunity

មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (CE SAIN) បានបង្កើតឡើងនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ​ពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពបានចាប់ផ្តើមដំណើរជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ ដោយមានតួនាទីជាអ្នកសម្រប សម្រួលគម្រោងដែលកំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ (Feed the Future Innovation Labs) និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តនិងចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព​​និងអាហារូបត្ថម្ភ(SAIN) តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម​ និងការផ្សព្វផ្សាយគំរូប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដល់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព មានគោលដៅសំខាន់ៗ ៣៖
១.សម្របសម្រួល និងបង្កើនអនុភាពសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងនឹងប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ 
២.កសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងសា្ថប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ 
៣.បង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដើម្បីដាក់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តប្រពលវប្បកម្មប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ 
មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពបានបង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មចំនួន០៧កន្លែងផ្សេងគ្នាដើម្បីជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ​ សិស្ស និស្សិត ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ធ្វើការស្រាវជ្រាវ ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ រៀបចំទិវាស្រែ បន្លែបង្ហាញ និងអនុវត្តនូវនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ ក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាដែលសមស្របក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យកសិកម្ម។
ដើម្បីចូលរួមជំរុញការស្រាវជ្រាវ និងបង្កើនសមត្ថភាពដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម មជ្ឈមណ្ឌល​​ឧត្តមភាពនឹងគាំទ្រនិស្សិតចំនួន ១០រូបក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវសារណា។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

- និស្សិតទាំងពីរភេទដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៤ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ និស្សិតស្រីត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំការគំាទ្រនេះ។ - និស្សិតទាំងពីរភេទត្រូវមានសុខភាពល្អ និងភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុងការអនុវត្តការស្រាវជ្រាវ ។ - និស្សិតទាំងពីរភេទត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងមានឆន្ទះក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ - និស្សិតទាំងពីរភេទត្រូវមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសសមរម្យ (អាចនិយាយ និងសរសេរបានខ្លះៗ)។

រយៈពេលនៃការស្រាវជ្រាវ

- រយៈពេល ០៤ ​ខែ ទៅ ៦ខែ

ការគាំទ្រ

-  មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនឹងផ្តល់ការគាំទ្រជាថវិកាចំណាយក្នុងស្រាវជ្រាវដែលបានស្នើរសុំ។ ថវិកាដែលនឹងផ្តល់ជូននេះគឺមិនឱ្យលើសពី ១០០០ដុល្លា​អាមេរិក សម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវនីមួយៗ ។ -  និស្សិតអាចស្រាវជ្រាវសារណានៅឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពស៊ីសេននៅភ្នំពេញ(សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម) ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះវិហារ។

ការដាក់ពាក្យ

និស្សិតដាក់ពាក្យស្នើសុំការគំាទ្រត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖
- ពាក្យស្នើសុំ ០១ច្បាប់
- គម្រោងស្រាវជ្រាវសារណា ០១ច្បាប់
- ផែនការប្រើប្រាស់ថវិការ ០១ច្បាប់
- លិខិតបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ ០១ច្បាប់
(ចំណាំ៖ អ្នកត្រូវបញ្ជូលឯកសារខាងលើទាំងអស់ទៅជា PDF File តែមួយ ដោយដាក់​ចំណងជើង ឬឈ្មោះឯកសារតាមគម្រូខាងបែបនេះ៖ “Name-Thesis Research Support” ឧទាហរណ៍ Ms. Chring Kesorkol_Thesis Research Support)  

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

១.ផ្ញើមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច cesain@rua.edu.kh ដោយដាក់ចំណងជើងសារអេឡិចត្រូនិចតាមគម្រូបែបនេះ៖ “Name-Thesis Research Support” (ឧទាហរណ៍ Ms. Chring Kesorkol_Thesis Research Support) ២.ដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារពាក់ព័ន្ធនិស្សិតអាចទាញយកតាមតំណភ្ជាប់៖ https://bit.ly/3FrUKwT

ថ្ងៃសំខាន់

ថ្ងៃធ្វើបទបង្ហាញក្នុងការបំពេញឯកសារដាក់ពាក្យ(ចុះឈ្មោះចូលរួមតាម៖ https://forms.gle/StG5szjQfjF6kCt89 ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃប្រកាសអ្នកជាប់ដំណាក់កាលដំបូង ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃធ្វើបទបង្ហាញលើគម្រោងស្រាវជ្រាវ ថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
 

Job Features

Job CategoryEducation, Research Thesis Support
Type of EmploymentFull-time

ដើម្បីចូលរួមជំរុញការស្រាវជ្រាវ និងបង្កើនសមត្ថភាពដល់និស្សិតសាកលវិទ្យ...

Works
Kompong Thom
Posted 2 years ago

Background

The Center Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs and projects and using its learning and experience to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security, and nutrition as well as engage with private sector to promote agricultural entrepreneurship through a partnership with national and internal entities. Based on the expansion of our activities, CE SAIN is looking for dynamic and passionate professionals to join our team in a position as follow:

Terms of Reference (ToR): Provincial Agricultural Coordinator (1 post)

Position Title: Provincial Agricultural Coordinator Location: Kampong Thom Province Reporting: Program Manager and Agricultural Technical Advisor Citizenship: Cambodia Salary range: Commensurate with degree and experience ($550 to $800/month). Contract: Probationary period of three months; yearly contracts based on performance. Summary: The Provincial Agricultural Coordinator (PAC) is responsible for day-to-day operations and maintenance of the Agricultural Technology Park (ATP) and outreach activities in the respective provinces. PAC leads all farm research, demonstration, and outreach activities and maintains the CE SAIN model farms and good relationships with implementing partners and beneficiaries in the local communities. PAC also helps with the fairs, workshops, field visits, and technical training.

Specific Roles and Responsibilities:

 • Develop strategy and approach to implement activities with subordinate staff.
 • Interact with provincial key stakeholders to make sure the activity implementation to be synergized and harmonized.
 • Provide technical support and supervise subordinate staff and beneficiaries for demonstration and outreach activities in the Agricultural Technology Park (ATP) and local communities
 • Establish and maintain model farms in the ATP.
 • Lead the organization of meetings, workshops, field days, training, and other events.
 • Provide technical review and support to develop tools for the design and implementation of activities in ATP and the local communities.
 • Prepare documents and log day-to-day activities in the ATP and support the development and review of more agricultural technologies and innovations and bring them to ATP.
 • Organize regular field monitoring and spot check to ensure the quality of activity implementation in the local communities.
 • Provide advice to Agricultural Extension Officer and Interns to improve the quality of implementation once the weakness is found.
 • Maintain networks of collaboration with technical specialists to gather information and promote awareness to improve sustainable agricultural intensification and nutrition (SAIN) extension, models.
 • Keep communicating with the Program Manager and Agricultural Technical Advisor to update activity progress, sensitive challenges, and project revision.
 • Perform other related tasks as requested.

Minimum Required Qualification/Skills:

 • Bachelor’s or master’s degree in agriculture-related fields.
 • Good understanding of SAIN management practices and innovations
 • Experience in on-farm operations and maintenance of farm equipment and tools.
 • At least 2 years of relevant, professional experience in roles with similar responsibilities.
 • Good interpersonal, negotiation, facilitation, and time management skills
 • Good communication skills both oral and written (English and Khmer).

Preferred Qualifications:

 • Prior experience (at least three years) as Farm Manager or Provincial Agricultural Coordinator or similar positions at private or public sector or NGOs.
 • Linkage and working experience with farm communities and private sector.
 • Good understanding of project coordination and management

Application Information

Interested and qualified applicants should submit their current resume and cover letter referring to the position applied by the closing date below to cesaincareer@rua.edu.kh.

*Closing date: December 23, 2021.

ToR_Provincial Agricultural Coordinator.PDF

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

The Provincial Agricultural Coordinator (PAC) is responsible for day-to-day operations and maintenance of the Agricultural Technology Park (ATP) and outreach activities in the respective provinces.

Works
Battambang
Posted 2 years ago

Background

The Center Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) aims to foster private sector innovation, agricultural research, education and training, and public-sector capacity building through improved collaboration and knowledge sharing focusing on enhancing food and nutritional security in Cambodia. Founded in 2016 by the Royal University of Agriculture and Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification at Kansas State University through the support from USAID, CE SAIN has been implementing various programs and projects and using its learning and experience to capture best management practices and promote expertise, innovations in agriculture, food security, and nutrition as well as engage with the private sector to promote agricultural entrepreneurship through a partnership with national and internal entities. Based on the expansion of our activities, CE SAIN is looking for dynamic and passionate professionals to join our team in a position as follow:

 Terms of Reference (ToR): Aquaculture Technician (1 post)

Position Title: Aquaculture Technician Location: Battambang Province Reporting: Aquaculture Project Coordinator Citizenship: Cambodia Salary range: Commensurate with degree and experience ($400 to $550/month). Contract: Probationary period of three months; yearly contracts based on performance. Summary: S/he will be the caretaker of the fish pond at CE SAIN Agricultural Technology Park and provide technical support to farmers and relevant stakeholders. S/he will help the Project Coordinator, administrative, and accounting officer on logistics, and lead in the organization of training, field days, meetings, and workshops at the provinces.

Specific Roles and Responsibilities:

 • Caretaker of aquaculture facility in the project site.
 • Establish and make regular facility inspections to maintain the proper aquaculture demonstration and research activities for the project.
 • Manage fish health and welfare throughout all tasks.
 • Document and log day-to-day activities.
 • Lead in the organization of meetings, trainings, workshops for CAST project.
 • Proper maintain a calendar of all events at the aquaculture pond.
 • Communicate activities at the fishpond to CAST Project Coordinator.
 • Distribute communication materials provided by the project to farmers and visitors
 • Attend weekly and monthly meeting and share project progress with the field team.
 • Be a focal person for CAST project and manage good communication with local authorities and other stakeholders.
 • Responsible for budget expenditure for CAST project in the respective province.
 • Work with administrative and accounting officer to manage the procurement process
 • Register and dispose of project’s assets and inventory as required by CE SAIN policy.
 • Examine the M & E tools in order to effective collection of field data and update it accordingly
 • Synthesize information; write successful stories and prepare reports to line manager.
 • Implement other tasks assigned by Aquaculture Project Coordinator.

Minimum Required Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Fisheries, Aquaculture, and related fields.
 • Knowledge of operation and maintenance of aquaculture facility.
 • Hands-on experience with all fish pond operations
 • Good organizational and bookkeeping skills.
 • Knowledge about the agriculture sector in Cambodia
 • Good management and ability to handle multi-tasks with a very tight deadline.
 • Good interpersonal and cross-cultural communication skills
 • Excellent computer literacy, especially on MS. Excel, SPSS, and other data management packages.

Preferred Qualifications:

 • Prior experience as Aquaculture Technician at private company or public sector
 • Linkage and working with aquaculture farm communities and private sector
 • Experience working with local NGOs, Agriculture Cooperative, or Farmer union.
 • Presentation and facilitation skills.
 • Speaking and writing skills in English.

Application Information

Interested and qualified applicants should submit their current resume and cover letter referring to the position applied by the closing date below to cesaincareer@rua.edu.kh.

*Closing date: December 23, 2021.

Aquaculture Technician.PDF

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

S/he will be the caretaker of the fish pond at CE SAIN Agricultural Technology Park and provide technical support to farmers and relevant stakeholders. S/he will help the Project Coordinator, administ...

សេចក្តីផ្តើម

មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (CE SAIN) បានបង្កើតឡើងនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ ពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID)។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពត្រូវបានសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តម ភាព ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលគម្រោង ដែលកំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ (Feed the Future Innovation Labs) និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្ត និងចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្ម និរន្តរភាព និង អាហារូបត្ថម្ភ(SAIN) តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយគំរូប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗដល់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព មានគោលដៅសំខាន់ៗ ៣៖១. សម្របសម្រួល និងបង្កើនអនុភាពសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ២. កសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងសា្ថប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ ៣. បង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដើម្បីដាក់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តប្រពលវប្បកម្មប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព បានបង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ចំនួន០៥កន្លែងផ្សេងគ្នា ដើម្បីជាប្រភពធនធានសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ សិស្ស និស្សិត ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជា្រវ រៀបចំវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ ទិវាស្រែឬបន្លែបង្ហាញ និងអនុវត្តបង្ហាញនូវនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដើម្បី ជម្រុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ ក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យ កសិកម្ម។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅ ការបង្កើតឧទ្យាន បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម របស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងធ្វើការ ជ្រើស រើស អ្នកហាត់ការ ជាច្រើនរូប ដើម្បីចុះហាត់ការនៅតាមឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ចម្ការដូង សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន ២ រូប • ខេត្តមណ្ឌលគិរី ចំនួន ២ រូប • ខេត្តព្រះវិហារ ចំនួន ១ រូបតួនាទីសង្ខេប អ្នកហាត់ការត្រូវដើរតួជាអ្នករៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ ជាជំនួយការ និងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពការងារដែលមានក្នុងឧទ្យាន បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។ រយៈពេល នៃការហាត់ការ៖ ​៦ ខែ ការឧបត្ថម្ភ - មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព នឹងផ្តល់ថវិកាប្រចាំខែចំនួន ២០០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុងមួយខែ ក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការ។ ការងារទទួលខុសត្រូវចំបង - អ្នកហាត់ការត្រូវធ្វើការពេញម៉ោង(៤០ ម៉ោងក្នុង១សប្ដាហ៍) ប៉ុន្តែអាចបត់បែនតាមតម្រូវការការងារ។ - អ្នកហាត់ការត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។ - ក្រោមការផ្ដល់ប្រឹក្សា និងជំនួយបច្ចេកទេសពីអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម អ្នកហាត់ការត្រូវរៀបចំផែនការការងារ (គោលបំណង សកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តន៍ និងលទ្ធផលរំពឹងទុក)។ - អ្នកហាត់ការត្រូវធ្វើផែនការប្រចាំខែដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។ - អ្នកហាត់ការត្រូវចូលរួមពិភាក្សារៀបចំផែនការអនុវត្តន៍ និងចូលរួមអនុវត្តន៍ផ្ទាល់។ - ចូលរួមទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវ កសិករ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចុះមករៀនសូត្រនៅក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យា កសិកម្ម។ - អ្នកហាត់ការអាចត្រូវអនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ឬតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស - បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកកសិកម្ម ដែលមានបំណងចង់បានបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តន៍ការងារជាក់ស្តែងក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម ឬអ្នកមានបំណងប្រកបរបរលើវិស័យកសិកម្ម - មានភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។ - មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងមានឆន្ទះក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ - ស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅក្នុងខេត្ត រឺក្រុងដែលជាទីតាំងនៃឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មខាងលើក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការ កំរិតវប្បធម៌ - និស្សិតកំពុងសិក្សាជំនាញនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ឆ្នាំទី៣ ទី៤ ឬទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា។ លក្ខណៈសម្បត្តិ - មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ។ - មានទំនាក់ទំនង និងស្មារតីសហការល្អអាចធ្វើការជាក្រុម។ - មានភាពបត់បែនក្នុងការងារ។ ការដាក់ពាក្យ បេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ - ប្រវត្តិរូបសង្ខេបចំនួន ០១ច្បាប់ (ដោយមានភ្ជាប់នូវឈ្មោះអ្នកដឹងឮយ៉ាងតិច ២ រូប), - ពាក្យស្នើសុំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព (Application Form) ចំនួន ០១ច្បាប់ - និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ការងារ (Motivation Letter) ចំនួន ០១ច្បាប់ ជាភាសាខ្មែរ ឬភាសាអង់គ្លេស (ដោយបញ្ចាក់ពីទីតាំងដែលចង់ទៅហាត់ការ) មកកាន់ អ៊ីម៉ែល cesain@rua.edu.kh ឬផ្ញើមកកាន់ ការិយាល័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌល ដែលមានអាស័យដ្ឋាន អគារស៊ីសេន នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ចម្ការដូង សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី ភ្នំពេញ។ សម្រាប់ព៌តមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង មកកាន់ ០២៣ ៦៣៦៥ ២២៦ កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ គឺចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ០៥:០០ នាទីរសៀល។ ដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ សូមចូលទៅកាន់៖ https://bit.ly/3cCVIcM

Job Features

Job CategoryEducation
Type of EmploymentFull-time

អ្នកហាត់ការត្រូវដើរតួជាអ្នករៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ ជាជំនួយការ និងចូលរួមគ...