Undergraduate Thesis Research Support Opportunity


Undergraduate Thesis Research Support Opportunity

Internship, Works
Posted 2 years ago

ឱកាសទទួលការគំាទ្រលើការស្រាវជ្រាវសារណា សម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

Undergraduate Thesis Research Support Opportunity

មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ (CE SAIN) បានបង្កើតឡើងនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ​ពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពបានចាប់ផ្តើមដំណើរជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២២​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ ដោយមានតួនាទីជាអ្នកសម្រប សម្រួលគម្រោងដែលកំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ (Feed the Future Innovation Labs) និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តនិងចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព​​និងអាហារូបត្ថម្ភ(SAIN) តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្ម​ និងការផ្សព្វផ្សាយគំរូប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដល់កសិករ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាព មានគោលដៅសំខាន់ៗ ៣៖
១.សម្របសម្រួល និងបង្កើនអនុភាពសកម្មភាពអនុវត្តគម្រោងរបស់កម្មវិធីមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងនឹងប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។ 
២.កសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងសា្ថប័ននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ 
៣.បង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មដើម្បីដាក់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តប្រពលវប្បកម្មប្រព័ន្ធកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ 
មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពបានបង្កើតឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មចំនួន០៧កន្លែងផ្សេងគ្នាដើម្បីជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ​ សិស្ស និស្សិត ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ធ្វើការស្រាវជ្រាវ ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ រៀបចំទិវាស្រែ បន្លែបង្ហាញ និងអនុវត្តនូវនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីៗ ដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កសិករ ក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាដែលសមស្របក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យកសិកម្ម។
ដើម្បីចូលរួមជំរុញការស្រាវជ្រាវ និងបង្កើនសមត្ថភាពដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម មជ្ឈមណ្ឌល​​ឧត្តមភាពនឹងគាំទ្រនិស្សិតចំនួន ១០រូបក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវសារណា។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

– និស្សិតទាំងពីរភេទដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៤ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ និស្សិតស្រីត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំការគំាទ្រនេះ។ – និស្សិតទាំងពីរភេទត្រូវមានសុខភាពល្អ និងភាពអំណត់អត់ធន់ក្នុងការអនុវត្តការស្រាវជ្រាវ ។ – និស្សិតទាំងពីរភេទត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងមានឆន្ទះក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។ – និស្សិតទាំងពីរភេទត្រូវមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសសមរម្យ (អាចនិយាយ និងសរសេរបានខ្លះៗ)។

រយៈពេលនៃការស្រាវជ្រាវ

– រយៈពេល ០៤ ​ខែ ទៅ ៦ខែ

ការគាំទ្រ

–  មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនឹងផ្តល់ការគាំទ្រជាថវិកាចំណាយក្នុងស្រាវជ្រាវដែលបានស្នើរសុំ។ ថវិកាដែលនឹងផ្តល់ជូននេះគឺមិនឱ្យលើសពី ១០០០ដុល្លា​អាមេរិក សម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវនីមួយៗ ។ –  និស្សិតអាចស្រាវជ្រាវសារណានៅឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពស៊ីសេននៅភ្នំពេញ(សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម) ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តព្រះវិហារ។

ការដាក់ពាក្យ

និស្សិតដាក់ពាក្យស្នើសុំការគំាទ្រត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖

- ពាក្យស្នើសុំ ០១ច្បាប់
- គម្រោងស្រាវជ្រាវសារណា ០១ច្បាប់
- ផែនការប្រើប្រាស់ថវិការ ០១ច្បាប់
- លិខិតបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ ០១ច្បាប់

(ចំណាំ៖ អ្នកត្រូវបញ្ជូលឯកសារខាងលើទាំងអស់ទៅជា PDF File តែមួយ ដោយដាក់​ចំណងជើង ឬឈ្មោះឯកសារតាមគម្រូខាងបែបនេះ៖ “Name-Thesis Research Support” ឧទាហរណ៍ Ms. Chring Kesorkol_Thesis Research Support)  

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

១.ផ្ញើមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច cesain@rua.edu.kh ដោយដាក់ចំណងជើងសារអេឡិចត្រូនិចតាមគម្រូបែបនេះ៖ “Name-Thesis Research Support” (ឧទាហរណ៍ Ms. Chring Kesorkol_Thesis Research Support)

២.ដើម្បីទទួលបាននូវឯកសារពាក់ព័ន្ធនិស្សិតអាចទាញយកតាមតំណភ្ជាប់៖ https://bit.ly/3FrUKwT

ថ្ងៃសំខាន់

ថ្ងៃធ្វើបទបង្ហាញក្នុងការបំពេញឯកសារដាក់ពាក្យ(ចុះឈ្មោះចូលរួមតាម៖ https://forms.gle/StG5szjQfjF6kCt89 ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃប្រកាសអ្នកជាប់ដំណាក់កាលដំបូង ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃធ្វើបទបង្ហាញលើគម្រោងស្រាវជ្រាវ ថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

 

Job Features

Job CategoryEducation, Research Thesis Support
Type of EmploymentFull-time

Apply Online